• تاریخ
  • موضوع
  • کتگوری
  • شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
  • |
  • ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴
  • |
  • ۱۴ محرم ۱۴۴۶
گام بلند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و محرومیت‌زدایی فارس
در جریان سفر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان فارس، تفاهمنامه‌ی 6500 میلیارد ریالی میان این ستاد و استانداری فارس برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و محرومیت‌زدایی استان فارس به امضا رسید.
کد خبر: 18229195
۱۳۹۷/۰۵/۲۶

دکتر محمد مخبر در مراسم انعقاد این تفاهمنامه با اشاره به تواناییها و قابلیتهای استان فارس گفت: دشمنان در جنگ امروز اقتصاد کشور و معیشت مردم را مورد هدف قرار دادهاند و براساس آن، یک جنگ روانی را آغاز کردهاند.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با مقایسهی اقتصاد ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز کشور به لحاظ منابع، امکانات و استعدادها، از ظرفیتها و توانمندیهای بینظیری برخوردار است.

وی تأکید کرد: همانطور که امور جنگ تحمیلی را به دست مردم سپردیم و پیروز شدیم، اقتصاد را هم باید به دست مردم سپرد. ما نباید تصدیگری کنیم، بلکه باید سیاستگذاری و پشتیبانی داشته باشیم.

دکتر مخبر یادآور شد: محوریت کار در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) محرومیتزدایی و توانمندسازی اقتصادی با ایجاد اشتغال در چارچوب اقتصاد مقاوتی است. اقتصاد مقاومتی چیزی جز اقتصاد را به خود مردم سپردن نیست.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، گسترش شرکتهای کوچک و متوسط و بسط شرکتهای دانش‌بنیان را از جمله مؤلفههای توسعه برشمرد و ادامه داد: باید به سراغ پروژههای اقتصادی رفت که بیش‌ترین حجم اشتغال را در کمترین زمان ایجاد کنند.

دکتر مخبر از افزایش اعتبار این تفاهمنامه از 3500 به 6500 میلیارد ریال خبر داد و تأکید کرد: اگر ظرف سه سال آینده این اعتبار عملیاتی شود،  20 درصد به آن اضافه خواهد شد.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از انتخاب یکی از شهرهای محروم استان فارس به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی و توسعه و پیشرفت همهجانبه، استقبال و آمادگی این ستاد را برای پشتیبانی از این طرح اعلام کرد.

استاندار فارس نیز در این جلسه شاخصهی اصلی فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را مشارکت و توانمندسازی مردم در پروژههای اقتصادی اعلام کرد.

اسماعیل تبادار با بیان این مطلب افزود: به عنوان نمایندهی دولت از تمام فعالیتهایی که در حوزهی کسب و کار و اشتغالزایی انجام بگیرد، استقبال میکنم. علیرغم تنگناها و مشکلات مالی، بیکاری در استان فارس سیر نزولی داشته و نرخ آن از 5/16 درصد در سال گذشته به 9/9 درصد رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه استان فارس دارای قابلیت‌های فراوانی در زمینهی کشاورزی و گردشگری است، اظهار امیدواری کرد که با طرحهای اشتغالزایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نرخ بیکاری در این استان کاهش یابد.

براساس این تفاهمنامه،ستاد اجرایی در طرحهای اقتصادی و زیربنایی تا مبلغ 6500 میلیارد ریال در استان مشارکت خواهد کرد. این اقدام شامل طرحهاي توانمندسازي اقتصادي با رویکرد تولید و اشتغال و اجرا و تکمیل طرحهاي عمرانی، زيربنايي، فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در بخشهای مختلف استان فارس و هم‌چنین اجرا و تکمیل طرحهاي عمرانی، زيربنايي، فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در شهرستان کازرون است.

اجرای طرحهاي توانمندسازي اقتصادي و مشارکت با کارآفرینان با اولویت کسب و کارهای کوچک و متوسط در مناطق محروم استان (مطابق الگوی بنگاهمحور بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اجرای طرح های توانمندسازی و مشارکت اقتصادی اجتماعمحور در قالب الگوهای آسمان، آفتاب و مهتاب با اولویت کسب‌وکارهای خرد، کوچک و مشاغل خانگی، حمایت از راهاندازی و فعالسازی واحدهای تولیدی خرد و متوسط با محوریت اشتغالزایی و حفظ ظرفیتها و فرصتهای بالفعل اشتغال در استان با اعطای تسهیلات مالی ارزانقیمت، اعطای وام قرضالحسنه برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی و حمایت از طرحهای دانشبنیان استان، از جمله تعهدات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزهی طرحهاي توانمندسازي اقتصادي با رویکرد تولید و اشتغال خواهد بود.

همچنین اجرا و تکمیل طرحهاي عمرانی و زيربنايي، از جمله ساخت مدرسه، کمک به ساخت و تکمیل 500 باب مسکن محرومان، اجرای طرح برکت خانواده برای درمان زوجهای نابارور روستایی و مناطق محروم بهمنظور حمایت از افزایش جمعیت و تحکیم بنیان خانواده و تأمین تعداد 500 دست جهیزیه برای زوجهای نیازمند، از جمله اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه اجرا و تکمیل طرحهاي عمرانی، زيربنايي، فرهنگی ، اجتماعی و حمایتی در این تفاهمنامه خواهد بود.

هم‌چنین ستاد، اجرای طرح آبرسانی به 24 روستا در بخش انارستان، اجرای پروژههای آب‌خیزداری، مشارکت در تأمین 50 درصد از هزینههای تجهیز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، ساخت یک باب مدرسه‌ی 6 کلاسه در روستای جام بزرگی، ساخت و تکمیل 100 باب مسکن محرومان، ساخت 5 باب خانه‌ی عالم در روستاهای معرفی شده از سوی امامجمعهی کازرون، تجهیز 2 باب حوزهی علمیهی برادران و خواهران، تأمین جهیزیه برای 100 زوج نیازمند، اجرای طرح برکت خانواده و کمک به تجهیز امکانات سرمایش خانهی سالمندان بهزیستی شهرستان کازرون را بر عهده خواهد گرفت.

لازم به توضیح است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تاکنون 127 طرح، شامل 7 طرح در حوزه‌ی توانمندسازی اقتصادی، 114 پروژه‌ در زمینه‌ی امور زیربنایی، فرهنگی، سلامت و بهداشت و درمان، از جمله احداث بیمارستان 120 تخت‌خوابی شهرستان نی‌ریز و 4 پروژه‌ی سرمایه‌گذاری گروه توسعه‌ی اقتصادی تدبیر را با حجم سرمایه‌گذاری 26 هزار و 654 میلیارد ریال در استان فارس به اجرا درآورده و یا در دست اقدام دارد.

اقتصاد را به مردم واگذار کنیم

هم‌چنین در جریان سفر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان فارس و در راستای طرح توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافتهی کشور، 2 پروژهی اقتصادی لبن دوش دامک کوار و صنایع چوب و صنعت هیلو در شهرستان کوآر و شهرک صنعتی شیراز، افتتاح و به بهرهبرداری رسیدند. این دو طرح با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این استان به فعالیت تولیدی مشغول شدهاند.

دکتر مخبر در این مراسم با تأکید بر اینکه عمده فعالیت این ستاد در حوزهی ایجاد کسب‌وکار، توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق کمتر برخوردار است، گفت: یکی از طرحهای اشتغالزایی ما علاوه بر حمایت از کارآفرینان در طرحهای اقتصادی بنگاهمحور، فعالیتهای اجتماعمحور است که در حال حاضر در بسیاری از استانهای کشور اجرایی شده و تا پایان سال 10 هزار فرصت شغلی مستقیم در این زمینه ایجاد خواهد شد.

دکتر مخبر یکی دیگر از طرحهای اشتغالزایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را طرحهای توانمندسازی اقتصادی بنگاهمحور ذکر کرد و ادامه داد: در این طرح سرمایهگذاری و مشارکت اقتصادی در طرحهای تولیدی 31 استان در حال انجام است و این پروژهها در نهایت به خود مردم واگذار خواهد شد.

وی راهبرد اصلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را واگذاری امور به خود مردم عنوان کرد و افزود: بنا بر توصیهی رهبر معظم انقلاب، مردمی کردن اقتصاد در دستور کار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است.

لازم به توضیح است شرکت لبن دوش دامک کوار که در زمینهی تولید فرآوردههای لبنی فعالیت دارد با مشارکت  و سرمایه گذاری 44 میلیارد ریالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به بهرهبرداری رسیده است. این شرکت تولید فرآوردههای لبنی که  ظرفیت دریافت 50 تن شیر در روز را دارد برای 44 نفر اشتغال مستقیم و 150 نفر اشتغال غیرمستقیم در منطقه ایجاد خواهد کرد.

همچنین شرکت چوب و صنعت هیلو که در زمینهی تولید محصولات لمینت و پارکت فعال است، با سرمایه‌گذاری 117 میلیارد ریالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به مرحلهی اجرایی رسیده است.

این شرکت ظرفیت تولید 8 میلیون مترمربع محصولات چوبی را در سال دارد و برای ۱۶۰ متقاضی ایجاد اشتغال مستقیم خواهد کرد.

اهدای اسناد مالکیت به 200 خانوار سعادتشهر

در این سفر با حضور دکتر مخبر، مراسم هبهی اسناد مالکیت زمین شهری از سوی ستاد اجرایی به 200 خانوار در شهرستان سعادت شهر برگزار شد.

در این مراسم که آیتالله لطفالله دژکام امامجمعهی شیراز و نمایندهی ولیفقیه در استان فارس، مهدی برومندی نمایندهی شهرستانهای مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، فرماندار پاسارگاد، مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، امامجمعهی شهرستان پاسارگاد و مردم این شهر حضور داشتند، دکتر مخبر، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را نهادی خدمتگزار که عمدهی فعالیتش در بحث اشتغالزایی است معرفی کرد و در تشریح برخی از اقدامات این ستاد گفت: ایجاد 400 هزار فرصت شغلی در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته، ساخت 1350 مدرسه و 1200 مسجد و مرکز فرهنگی در سطح کشور، اعطای 67 هزار وام قرضالحسنه، تقبل هزینههای درمان همین تعداد بیماران سرطانی، انجام درمان حدود 4 هزار زوج نابارور و 2 هزار کودک ناشنوا و ساخت 21 هزار مسکن محرومان، از جمله اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزهی فعالیتهای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، زیربنایی و عامالمنفعه در سالهای گذشته است.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) که در جمع مردم شهر پاسارگاد سخن میگفت، وعده داد که ساخت یک واحد مدرسه، ترمیم مقبرهی امامزاده حسین(ع) و مزار شهدای گمنام این شهرستان انجام شود.

در این مراسم، آیتالله دژکام امامجمعهی شیراز و نمایندهی ولیفقیه در استان فارس خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به خصوص در استان فارس را هدیهای از سوی رهبر معظم انقلاب به مردم این استان ذکر کرد و گفت: اهدای اسناد مالکیت که امروز انجام گرفت به فرمان رهبری بوده و در این کار رضای خدا، امام زمان(عج) و ولی امر مسلمین لحاظ شده است.

نمایندهی شهرستانهای مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد نیز در این مراسم با اشاره به خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اظهار داشت: این ستاد به عنوان یک الگو در کشور اقدامات و خدمات ارزشمندی را انجام میدهد، از جمله ساخت همزمان 21 مدرسه در استان فارس که با مساعدت دکتر مخبر به 22 مدرسه افزایش یافت.

مهدی برومندی مهمترین مشکل شهرستان پاسارگاد را مسئلهی بیکاری و فقدان اشتغال ذکر و اظهار امیدواری کرد که با سرمایهگذاری و مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این شهرستان، نرخ بیکاری بهطرز چشمگیری کاهش یابد.

پیش از این مراسم، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و هیأت همراه مراسم کلنگزنی مدرسهی 6 کلاسهی برکت روستای کوه سبز از توابع شهرستان مرودشت و اعلام همزمان آغاز عملیات اجرایی ساخت 20 باب مدرسهی برکت در استان فارس با 105 کلاس درس را انجام دادند.

دیدار با تولیت و هیأت امنای آستان مقدس احمد بن موسی(ع) شاهچراغ و خانوادهی  معزز شهیدان جعفری و هوشیار از شهدای سرافراز شهرستان سعادتشهر از دیگر برنامههای سفر یک روزهی رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استان فارس بود.

نظرات
نظری ثبت نشده است