• تاریخ
 • موضوع
 • کتگوری
 • چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸
 • |
 • ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹
 • |
 • ۲۴ صفر ۱۴۴۱
پروژه ها
فیلتر پروژه ها
 • عربی
 • انگلیسی
 • فارسی
  • مراکز فرهنگی و مذهبی برکت
  • امور زیربنایی
  • حوزه‌ی سلامت
  • گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد
  • مدارس برکت
  • کمیته‌ی تحقیق و توسعه
  • گفت‌وگو و مصاحبه
  • توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی
  • اشتغال‌زایی اجتماع‌محور
  • نمایشگاه برکت
  • ایتام برکت
  • مقاله و یادداشت
  • عمومی
  • از نگاه دیگران
  • خدمات بیمه‌ای و حمایتی