• تاریخ
  • موضوع
  • کتگوری
  • یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • |
  • ۱۹ مه ۲۰۲۴
  • |
  • ۱۰ ذیقعده ۱۴۴۵
شرکت کاسپین پلیمر سپاهان
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
شرکت کاسپین پلیمر سپاهان
شرکت کاسپین پلیمر سپاهان واقع در شهرستان بروجن استان چهار محال و بختیاری، از جمله مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است که به منظور توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و کارآفرینی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته کشور انجام شده است. شرکت کاسپین پلیمر سپاهان واقع در شهرستان بروجن استان چهار محال و بختیاری، از جمله مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است که به منظور توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و کارآفرینی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته کشور انجام شده است.
محصول قطعات پلیمری خاص و فوم‌های فشرده
اشتغال‌زایی (نفر) 285
استان چهارمحال و بختیاری
نام پروژه شرکت کاسپین پلیمر سپاهان
حجم سرمایه‌گذاری (میلیون ریال) 90
شهرستان بروجن