• تاریخ
  • موضوع
  • کتگوری
  • سه‌شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲
  • |
  • ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳
  • |
  • ۱۰ ربیع الاول ۱۴۴۵
مسجد برکت روستای تنگه راز
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
مسجد برکت روستای تنگه راز
مسجد برکت روستای تنگه راز در استان خراسان شمالی، از جمله مراکز فرهنگی-مذهبی بنیاد برکت است که در مناطق محروم و کم‌تر توسعه یافته کشور ایجاد شده است. مسجد برکت روستای تنگه راز در استان خراسان شمالی، از جمله مراکز فرهنگی-مذهبی بنیاد برکت است که در مناطق محروم و کم‌تر توسعه یافته کشور ایجاد شده است.
نام پروژه مسجد برکت روستای تنگه راز
روستا تنگه راز
استان خراسان شمالی
شهرستان راز و جرگلان
حجم سرمایه‌گذاری (میلیون ریال) 1250
استان خراسان شمالی